Polityka Prywatności i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dorota Krasowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUXDERM specjalistyczny gabinet dermatologiczny Prof. dr hab. n med. Dorota Krasowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45,

20-573 Lublin

Dorota Krasowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUXDERM specjalistyczny gabinet dermatologiczny Prof. dr hab. n.med. Dorota Krasowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573 Lublin – jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuje Pana/Panią, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Krasowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUXDERM specjalistyczny gabinet dermatologiczny Prof. dr hab. n.med. Dorota Krasowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573, NIP 9461741578, REGON 430544098 ( dalej zwany również „Firmą”)

Z administratorem danych możesz skontaktować się z pisząc na adres email gabinetluxdrm@gmail.com lub dzwoniąc pod numer: 694895330

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

– ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość; np. przez naszą recepcję (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ)

– jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ)

– realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ)

– kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami)

– jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw)

– jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)

3) Realizując zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych, dla celu realizacji umowy przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

– nazwisko i imię,
– adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
– numer kontaktowy,
– adres e-mail,

– PESEL
– inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy.

4) Zebrane dane będą przechowywane :

a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;
b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
c) Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych odbywa się na postawie
odrębnej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną odbywa się na postawie odrębnej zgody do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, instytucje
upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz firmy usługi
wsparcia IT i rachunkowo-prawne. Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom trzecim
(usługodawcom firmy) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w oparciu o
standardowe klauzule ochrony danych osobowych.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, a także niezbędnym do zawarcia umowy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dorota Krasowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUXDERM specjalistyczny gabinet dermatologiczny Prof. dr hab. n med. Dorota Krasowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573 Lublin oraz

Robert Krasowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska Robert Krasowski z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573 Lublin

w odpowiednim dla każdej firmy zakresie

Dorota Krasowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUXDERM specjalistyczny gabinet dermatologiczny Prof. dr hab. n.med. Dorota Krasowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573 Lublin oraz Robert Krasowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska Robert Krasowski z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573 Lublin

– jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuje Pana/Panią, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Krasowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LUXDERM specjalistyczny gabinet dermatologiczny Prof. dr hab. n.med. Dorota Krasowska z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573, NIP 9461741578, REGON 430544098 ( dalej zwany również „Firmą”) oraz

Robert Krasowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska Robert Krasowski z siedzibą w Lublinie przy ul. Szafirowej 15/45, 20-573 Lublin, NIP 946 148 98 83, REGON 431161258 ( dalej zwany również „Firmą”) w odpowiednim zakresie
Z administratorem danych możesz skontaktować się z pisząc na adres email gabinetluxderm@gmail.com lub dzwoniąc pod numer: 694895330

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
– ustalenia Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość; np. przez naszą recepcję (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ)
– jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ)
– realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ)
– kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami)
– jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw)
– jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)
3) Realizując zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych, dla celu realizacji umowy przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
– nazwisko i imię,
– adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
– numer kontaktowy,
– adres e-mail,
– PESEL
– inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy.

4) Zebrane dane będą przechowywane :
a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;
b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
c) Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych odbywa się na postawie
odrębnej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną odbywa się na postawie odrębnej zgody do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, instytucje
upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz firmy usługi
wsparcia IT i rachunkowo-prawne. Dane osobowe będą przekazywane tym podmiotom trzecim (usługodawcom firmy) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, w oparciu o
standardowe klauzule ochrony danych osobowych.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, a także niezbędnym do zawarcia umowy.

9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości

1.Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu http://luxderm.com.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.